Đoàn Thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

13/11/2015
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), sáng 09/11/2015, Đoàn thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Văn bản pháp luật năm 2015 cho đoàn viên cơ quan.

Các đoàn viên đã được nghe tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015, qua đó hiểu và nhận thức sâu hơn về trách nhiệm công dân trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; vai trò quan trọng của Hội LHPN trong việc góp phần để có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là phụ nữ.

Bên cạnh đó, các đoàn viên cũng được chia sẻ thông tin về những cơ hội và thách thức của giới trẻ khi Việt Nam gia nhập cộng đồng ASEAN; đặc biệt là vấn đề hợp tác về Phụ nữ trong ASEAN, những hoạt động của Hội LHPNVN trong ASEAN…. Từ đó có những định hướng, hành động phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong hành trang của mỗi cá nhân khi tham gia hội nhập.

ĐTN Văn phòng - Hồng Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video