Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

31/01/2021
Tại phiên họp Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng nay 31/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Kết quả, BCH đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Hội nghị lần thứ Nhất BCH TW Đảng lần thứ XIII.

18 ủy viên Bộ chính trị

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội.

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

7. Đồng chí Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Đồng chí Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

10. Đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

11. Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13. Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

17. Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dự Hội nghị lần thứ Nhất BCH TW Đảng XIII.

05 đồng chí trong Ban Bí thư được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

4. Đồng chí Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

dangcongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video