Đồng Nai: 100 cán bộ được tập huấn đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

13/06/2014
Ngày 12/6, Hội LHPN thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức tập huấn Đề án 704 Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt cho hơn 100 học viên là thành viên Ban chỉ đạo đề án và cán bộ chủ chốt của Hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn thành phố.

Nội dung tập huấn gồm: tổng quan về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt nam về“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và các nội dung của Đề án 704 về hướng dẫn, kỹ năng nuôi, dạy con; Kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em gái; Vấn đề về bạo lực học đường và về bình đẳng giới,…

 

Mục tiêu chương trình tập huấn nhằm nhằm giúp cho học viên có thêm kiến thức, đặc biệt hiểu rõ hơn về nội dung của đề án để triển khai tuyên truyền cho chị em ở địa phương thực hiện giữ gìn và phát huy những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, nâng cao vai trò vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của xã hội về người phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước và nuôi dạy con tốt, góp phần thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video