Đồng Tháp: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

17/02/2016
Sáng ngày 16/02/2016, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất cao với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 08 đại biểu Quốc hội trong đó có 03 người do Trung ương giới thiệu, cơ cấu kết hợp 02 đại biểu nữ (giới thiệu ứng cử 04). Đối với HĐND Tỉnh được bầu 63 đại biểu, dự kiến giới thiệu lần đầu 126 người ra ứng cử, cơ cấu kết hợp ít nhất 35% ứng cử viên là nữ. Sau Hội nghị này, UBMTTQVN tỉnh sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức về quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND Tỉnh.

Trần Thắng- UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video