06/06/2006
 

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng – TP. Hồ Chí Minh: Mong Quốc hội quyết định tuổi nghỉ hưu phù hợp

 

Vấn đề còn có những ý kiếnkhác nhau là tuổi nghỉ hưu của lao động nữ, Luật Lao động đă quy định và Luật Bảo hiểm xă hội đă quy định rất rõ và đối với Luật Bình đẳng giới, chúng tôi nghĩ cũng nên đưa vào.

 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có tham khảo ý kiến của tất cả các nơi và tổng hợp lại, đa số ý kiến đều thống nhất tuổi nghỉ hưu của nữ và cán bộ, công chức lnên nâng lên 60 vì nhiều chị có kiến thức, sức khoẻ và khả năng cống hiến cao, mà nghỉ hưu ở tuổi 55 thì rất uổng. Cho nên đề nghị nên nâng tuổi nghỉ hưu của nữ cán bộ, công chức lên 60. Cho nên tuổi nghỉ hưu phải tuỳ theo đối tượng, đối tượng này mình gọi là bình đẳng nhưng đối tượng là lao động nữ họ được nghỉ hưu là sự ưu đăi của Đảng và Nhà nước. Mong Quốc hộicó sự chọn lựa sáng suốt mà không làm thiệt hại đến quyền lợi của những nữ lao động đang làm ở các nhà máy và cũng không nên làm thiệt hại đến sức đóng góp của chị em lao động trí óc.

 

Do đó, đề nghị nên chọn phương án 2 và đặc biệt trong Pháp lệnh Công chức cũng nên quy định nữ công chức làm việc đến tuổi 60 là rất tôt.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video