06/06/2006
 

Đại biểu Lê Văn Diêu - tỉnh Thanh Hoá: Nhất thiết phải quy định tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử

 

Trong dự thảo cũng như thẩm tra của Uỷ ban về Các vấn đề xă hội của Quốc hội đă nêu rằng chỉ nên nêu và nên quy định chung thôi, hoặc chỉ nên đưa quy định tỷ lệ này đối với danh sách bầu cử thôi. Theo cá nhân tôi, tôi thấy như vậy là không được, đề nghị nên quy định, nhất thiết phải quy định tỷ lệ phần trăm cụ thể đại biểu là nữ vào các cơ quan dân cử, có như thế mới tạo ra các khung pháp lý để triển khai thực hiện và mới có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ, đồng thời lựa chọn được những đại biểu nữ có đủ phẩm chất, năng lực, gánh vác trọng trách nhân dân gửi gắm, tin tưởng.

 

Hơn nữa, , các cơ quan dân cử theo nguyên tắc là đại diện, vậy tại sao một nửa thế giới là nữ mà chúng ta không đưa một tỷ lệ nữ vào. Đương nhiên 50% là đúng, là bình thường nhưng hiện nay tỷ lệ này chưa đạt được và nếu không quy định thì chắc chắn vẫn dậm chân tại chỗ như bây giờ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video