130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

30/09/2021
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIIIchào mừng Đại

Đợt thi đua nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ và toàn xã hội về vai trò, vị thế và đóng góp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ cho công cuộc phát triển đất nước; cổ vũ, khuyến kích cán bộ, hội viên phu nữ chủ động, tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Biểu dương kịp thời kết quả, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả, các công trình tiêu biểu trong toàn quốc.

Được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng tới các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ; hình thức tổ chức phong phú, sáng tạo, linh hoạt; nội dung thi đua cụ thể, sát với nhu cầu thực tiễn, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

Phụ nữ Bắc Giang tích cực chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện đợt thi đua đặc biệt với phong trào thi đua thường xuyên, các đợt thi đua chuyên đề; gắn kết quả thực hiện thi đua với công tác khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua của Hội.

Đối tượng thi đua: Đợt thi đua được triển khai thực hiện trong các cấp Hội LHPN từ TW đến cơ sở, các đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên; toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia trong toàn quốc.

Thời gian thực hiện: Được phát động từ 20/10/2021 và kết thúc vào ngày 20/01/2022, đánh giá tổng kết đợt thi đua đặc biệt vào dịp 8/3/2022.

Điểm mới của đợt thi đua lần này, các công trình, phần việc sẽ được tổ chức bình chọn trên các nền tảng trực tuyến của TW Hội và Hội LHPN các tỉnh/thành.

Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trao nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ tại xã Phù Nham

Nội dung thi đua:

Đối với tập thể: Các cấp Hội lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, trọng tâm ưu tiên một số nội dung sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực của tổ chức Hội, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ, tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

- Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước  đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;  tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Giáo dục truyền thống gắn với thực hiện các công trình tôn tạo di tích lịch sử liên quan đến tổ chức Hội, nữ danh nhân Việt Nam, các công trình an sinh xã hội, các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Hội viên phụ nữ huyện Vân Đồn vận chuyển vật liệu xây dựng bể nước trong Lễ khởi công “Công trình nước sạch về nhà văn hoá thôn Tân Lập” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hội LHPN Quảng Ninh)

Đối với cá nhân: Mỗi cá nhân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những hành động/ ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận độngRèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chỉ tiêu thi đua:

Đợt thi đua xác định chỉ tiêu cụ thể với từng cấp Hội, đối với tập thể, cá nhân. Phấn đấu khi kết thúc đợt thi đua, mỗi tỉnh/thành, đơn vị giới thiệu 01 công trình/phần việc/hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và 01 hành động thiết thực xuất sắc của cá nhân để TW Hội lựa chọn được 130 công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu biểu dương và vinh danh. Trong đó chọn 13 công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội.

Hội viên, phụ nữ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia trồng đường hoa phụ nữ

Tại chương trình phát động, đồng chí Hà Thị Nga, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kêu gọi kêu gọi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một cá nhân tiên phong phát huy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến để hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những ý tưởng, việc làm ý nghĩa, thiết thực hàng ngày để góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu của đợt thi đua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc, mặc dù trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần “thi đua là yêu nước”, cùng truyền thống đoàn kết, càng khó khăn càng vươn lên, với phẩm chất nhân hậu, chịu thương chịu khó của phụ nữ Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước và các cấp Hội sẽ có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ý tưởng, công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video