16 nhóm vấn đề thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN

18/10/2018
Ngày 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên Khai mạc Hội thảo xây dựng Khung kết quả của Kế hoạch công tác của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) giai đoạn 2016- 2020 với sự tham gia của 20 đại diện về quyền phụ nữ và quyền trẻ em đến từ 10 nước thành viên ASEAN cùng các đại diện đến từ Ban Thư ký ASEAN, UN Women và UNICEF cùng tư vấn khu vực

Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, UN Women và UNICEF tổ chức, là một trong các hoạt động bên lề của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Sri Danty Anwar, Chủ tịch ACWC nhấn mạnh, kể từ khi thành lập, ACWC đã và đang góp phần tích cực vào việc đưa các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em nêu trong Hiến chương ASEAN, trong lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và trong các văn kiện khác của ASEAN thành hiện thực.

Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2016- 2020 tập trung vào 16 ưu tiên bao gồm: Nâng cao năng lực thể chế của ACWC; Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Mua bán phụ nữ và trẻ em; Quyền tham gia vào tất cả các vấn đề liên quan của trẻ em; Thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật; Hệ thống bảo vệ trẻ em; Quyền mầm non và giáo dục chất lượng; Đẩy mạnh thực hiện quốc tế hóa, ASEAN và các công cụ liên quan đến các quyền của phụ nữ và trẻ em; Tác động xã hội của sự thay đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em; Bình đẳng giới trong giáo dục (sách giáo khoa, giáo trình, tiếp cận bình đẳng); Tăng cường các quyền kinh tế của phụ nữ có liên quan đến phụ nữ nghèo, quyền của phụ nữ đối với đất đai và tài sản; Sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên; Quan điểm về giới trong các chính sách, chiến lược và các chương trình cho lao động nhập cư; Lồng ghép giới; Kết hôn sớm; và Phụ nữ tham gia vào các công tác chính trị, ra quyết định, quản lý nhà nước.

Tính đến tháng 9/2018, 11 trong số các sáng kiến/dự án của ACWC đã được hoàn thành, 4 dự án đang được triển khai và 25 dự án trong quá trình xây dựng.

 Ảnh minh họa

Phiên Khai mạc Hội thảo xây dựng Khung kết quả của Kế hoạch công tác của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) giai đoạn 2016- 2020


Hội thảo sẽ xem xét và đánh giá Kế hoạch công tác, trong đó tập trung vào việc xác định những điểm mạnh, thách thức của việc triển khai các hoạt động/dự án; cách khắc phục những thách thức đó; thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện và thực hiện hiệu quả các hoạt động/dự án; xác định kết quả mong muốn có thể đạt được khi thực hiện Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2016-2020 và xây dựng một khung với các chỉ số giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video