7/7 Hội LHPN các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đạt và vượt chỉ tiêu công tác Hội 2021

29/11/2021
Sáng 29/11, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương dự, chỉ đạo hội nghị với sự tham gia của Hội LHPN 7 tỉnh thành: Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021

Thay mặt Cụm, Cụm trưởng Cụm thi đua, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang Phạm Thị Thúy Hà đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội LHPN các tỉnh trong Cụm năm 2021. Trong đó, nhận định chung là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát trở lại đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đối với mọi mặt của đời sống, đặc biệt, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chịu nhiều tác động sâu sắc nhất. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thích ứng với thực tế tại địa phương, đơn vị, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động điều chỉnh phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về ứng dụng nghệ thông tin trong tổ chức triển khai công tác Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vận động cán bộ và đông đảo hội viên, phụ nữ chung tay chia sẻ với các tỉnh/thành có dịch, ủng hộ, tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương cũng như trong cả nước.

Cụm trưởng Cụm thi đua, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang Phạm Thị Thúy Hà phát biểu tại hội nghị

Hội LHPN các tỉnh thuộc cụm Trung du, miền núi phía Bắc đã ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp. Công tác ch đo Đi hi ph n các cp đưc t chc linh hot, đúng tiến đ, phù hp vi công tác phòng, chng dch Covid-19. 7/7 tnh trong Cm đã hoàn thành vic t chc Đi hi cp cơ s, cp huyn, cp tnh đm bo an toàn, đúng quy đnh và hoàn thành sm so vi ch đo ca TW Hội, trong đó hai đơn v  Phú Th, Hòa Bình t chc Đi hi cấp tỉnh bng hình thc trc tuyến. Đây cũng là cụm đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đại hội phụ nữ ở cả 3 cấp.

Những hoạt động nổi bật của Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong năm 2021

Cùng vi đó, các tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để tập hợp, thu hút hội viên, hiện nay, 7/7 tỉnh không có cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên dưới 50%. Công tác giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ trẻ em được nâng lên rõ nét. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo và thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"…

Năm 2021, 7/7 tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đã có nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả được biểu dương, giới thiệu, tuyên tuyền và nhân rộng.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đánh giá cao những kết quả của Cụm các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc đạt được trong năm 2021, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nêu rõ: các tỉnh trong Cụm đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, linh hoạt cách thức thực hiện để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Nổi bật là việc hỗ trợ thành lập, vận hành hiệu quả các HTX, tổ chức tập huấn  về sử dụng mạng xã hội trong bán hàng cho thành viên; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết, các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao. Các cấp Hội trong cụm đã động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng lòng, chung sức, hỗ trợ nguồn lực và nỗ lực tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản…

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đánh giá cao những kết quả của Cụm các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc trong năm 2021

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương nhấn mạnh, năm 2022 là năm có nhiều hoạt động lớn của tổ chức Hội, do đó các tỉnh trong Cụm cần tập trung, quyết liệt triển khai một số nội dung, nổi bật là:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới.

- Thi đua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực ý nghĩa hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Tổ chức quán triệt, tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cho cán bộ Hội các cấp; xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, phụ nữ về các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, đối tượng phụ nữ và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; các đề án, chương trình phối hợp khác.

- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động Hội và hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số.

- Triển khai Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030: Nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về hỗ trợ phụ nữ hội nhập, nhân rộng phù hợp.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Hội LHPN 7 tỉnh cụm Trung du và miền núi phía Bắc đã tập trung thảo luận triển khai các hoạt động, phương pháp thực hiện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 và thực hiện hiệu quả Chủ đề năm: “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”.

Hội nghị đã thống nhất chuyển giao Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022 cho Hội LHPN tỉnh Phú Thọ.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video