An Giang:Phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ 35% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

14/04/2016
Theo UBND tỉnh An Giang, qua hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống nhất danh sách sơ bộ 16 người ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, số lượng nữ được giới thiệu ra ứng cử là 6/16 người (đạt tỷ lệ 37,5%). Tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp cơ bản đáp ứng được quy định. Cụ thể, số phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 44/136 người (đạt tỷ lệ 32,35%). Ở cấp huyện, tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử là nữ đạt 37% (322/870 người). Con số này ở cấp xã là 3.262/8.824 (đại tỷ lệ 36,9%).

Ông Đinh Công Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ, tổ chức Hội tham gia cuộc bầu cử, đồng thời có nhiều hỗ trợ đối với nữ ứng cử viên. Tỉnh đang nỗ lực để đến Hội nghị hiệp thương lần 3 chốt danh sách chính thức, số phụ nữ được ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ đạt tỷ lệ 35,48% (44/124 người được giới thiệu ứng cử).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết mong muốn, tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm để sau Hội nghị hiệp thương lần 3 tỷ lệ nữ ứng cử viên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt và vượt 35%. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai mạnh việc vận động, tuyên truyền để cử tri nữ trực tiếp đi bầu cử đạt tỷ lệ cao, có nhiều hoạt động hỗ trợ các nữ ứng cử viên, tạo điều kiện để Hội LHPN tỉnh tập huấn cho các nữ ứng cử viên, giúp chị em tự tin trong tiếp xúc cử tri, xây dựng và trình bày hành động một cách cụ thể, cuốn hút; góp phần phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu trúng cử là 30%.

 

Điều 8. Dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

3. Số lượng phụ nữ được ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đảm bảo có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

Điều 9. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

1. Thường trực HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), thường trực HĐND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương;

2. Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở cấp mình và thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khóm (sau đây gọi chung là tổ dân phố), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.

(trích Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

Theo: Đình Hưng, Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video