An Giang tăng cường truyền thông về bầu cử

04/05/2021
Nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ đại biểu dân cử đạt theo quy định, các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng cho nữ ứng cử viên và truyền thông cho hội viên, phụ nữ, nhân dân về cuộc bầu cử.
Hội LHPN tỉnh tuyên truyền bầu cử cho hội viên, phụ nữ tại thị trấn Núi Sập

Đẩy mạnh tuyên truyền

Các cấp Hội đã tích cực, chủ động cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nắm rõ các tiêu chuẩn ÐBQH cũng như những tiêu chuẩn của đại biểu HÐND để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân vào cơ quan dân cử các cấp. Đặc biệt tích cực vận động hội viên, phụ nữ tự giác tham gia bầu cử và trực tiếp đi bầu cử, không đi bầu hộ, bầu thay.

Để cuộc bầu cử trở thành sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động truyền thông trong cộng đồng và chỉ đạo Hội LHPN các cấp tổ chức tuyên truyền đến 100% cơ sở Hội bằng nhiều hình thức như phát tài liệu, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, truyền thông trên Facebook, nhóm Zalo…. Kết quả, gần 3.000 hội viên, phụ nữ, người dân đã được nghe thông tin về cuộc bầu cử.

Đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ

Với quyết tâm phấn đấu tăng tỷ lệ nữ đại biểu dân cử ít nhất 35% nữ ứng cử HĐND các cấp và phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp đạt 30%, các cấp Hội phụ nữ An Giang cũng tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia các bước hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần và lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Điều đáng phấn khởi là sau hiệp thương lần thứ 3, cơ cấu tỷ lệ nữ các cấp đảm bảo đạt yêu cầu trên 35%, cụ thể cơ cấu nữ ứng cử ĐBQH chiếm 45.45%, nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau hiệp thương lần thứ 3 chiếm 35,92% .

Bà Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết “Thời gian tới, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, đảm bảo tỷ lệ nữ và hỗ trợ nữ ứng cử viên theo đúng chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho 150 nữ ứng cử viên và tập huấn kỹ năng cho 200 nữ ứng cử viên các cấp, nhất là các ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử về xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền vận động bầu cử theo luật định”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Bích Phượng cho biết thêm “Hội LHPN tỉnh cũng sẽ tham gia đoàn giám sát công tác bầu cử, nhất là giám sát tỷ lệ nữ giới thiệu ở cấp huyện và cơ sở; chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Bầu cử phân công theo chức năng, nhiệm vụ và giám sát các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức bầu cử, danh sách niêm yết ứng cử viên, đặc biệt lưu ý niêm yết danh sách cho người ứng cử là nữ giới”.

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video