Bà Nguyễn Hồng Nhung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

14/01/2021
Sáng 13/01/2021, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị BCH lần thứ XII, bầu bổ sung BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV; Bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung (thứ tư trái ảnh qua)

Theo đó, bà Nguyễn Hồng Nhung – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh được Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam và Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu để BCH Hội LHPN tỉnh bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hôi nghị, BCH Hội LHPN tỉnh đã tiến hành các thủ tục bầu cử theo đúng quy định. Kết quả 100% ủy viên BCH có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bà Nguyễn Hồng Nhung giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị cũng bầu bổ sung 04 đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN huyện, thành phố tham gia BCH Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chia tay các đồng chí thôi không tham gia BTV, BCH Hội LHPN tỉnh chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định.

VP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video