Bà Nguyễn Thị Việt Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026

23/09/2021
Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức bế mạc. Bà Nguyễn Thị Việt Hà tiếp tục tái cử và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận số tiền ủng hộ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Hà Tĩnh và Hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh trao tặng

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và biểu quyết thông qua nội dung báo cáo. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ, các văn kiện đã được tổ chức góp ý khá bài bản có chất lượng tại các cuộc sinh hoạt chi hội, đặc biệt là tại các đại hội phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà tiếp tục tái cử và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gồm 11 đại biểu. Bà Nguyễn Thị Việt Hà tiếp tục tái cử và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các bà: Tăng Thị Linh Chi, Nguyễn Thị Quyên, Trương Thị Lượng được Ban chấp hành bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với 14 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu biểu quyết bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên - Hội nhập - Phát triển", các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết thống nhất với chủ đề: "Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập vì sự phát triển và hạnh phúc của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chung sức xây dựng tỉnh nhà đạt chuẩn nông thôn mới". Đồng thời, thống nhất tập trung thực hiện 7 nhóm chỉ tiêu, đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa phong trào thi đua, cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phấn đấu vì sự phát triển và hạnh phúc của phụ nữ. 

Cũng tại phiên làm việc chiều nay, thực hiện chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" hướng về miền Nam do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh và Hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã trao tặng chương trình số tiền 50 triệu đồng.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video