Bà Phạm Thị Hải Chuyền được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

10/11/2016
Ngày 9/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V.

Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V đã thống nhất số lượng Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên; bầu 15/19 ủy viên tại hội nghị.Số ủy viên Ban Thường vụ còn thiếu sẽ được bầu bổ sung vào các kỳ họp Ban Chấp hành tiếp theo.

Tại hội nghị, 100% đại biểu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V đã nhất trí bầu bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, bầu 4 Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc trách nhiệm cao, chiều 9/11, Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn là: Tham gia xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đại hội kêu gọi 8,6 triệu hội viên trong cả nước tiếp tục phát huy truyền thống của Hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội V đề ra, góp phần cùng nhân dân cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.../.

ĐCS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video