Bắc Giang: Trên 200 cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

14/10/2021
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 209 Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội LHPN của 209 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Các học viên tham gia tập huấn

Trong những năm qua, công tác cán bộ luôn được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó có việc nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ về mọi mặt nhằm từng bước chuẩn hoá, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2021, các cán bộ Hội cơ sở được truyền đạt những nội dung chính, nổi bật của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trang bị kiến thức lý luận cơ bản về tổ chức Hội và công tác phụ nữ; cùng với kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em… Qua đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực cán bộ trong thực hiện hoạt động công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi tham gia tập huấn, với những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được sẽ giúp các học viên vận dụng sáng tạo vào công tác phong trào một cách có hiệu quả nhất, nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện tốt trình công tác trọng tâm toàn khóa nhiệm kỳ 2021-2026, các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng phong trào phụ nữ cơ sở ngày càng phát triển.

Btc Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video