Bác Hồ với dân

11/03/2009

(Thơ)

     Cả cuộc đời Bác luôn nghĩ về dân,

Dân được gì, cái gì dân chưa được.

Bác đặt lợi ích của nhân dân lên trước,

Việc riêng tư Người để lại sau cùng.

¯

Bác chưa bao giờ nghĩ: mình là anh hùng,

Vinh dự đó Người dành cho Dân, cho Nước.

Suốt cả cuộc đời Bác luôn mong ước,

Làm sao cho dân được no ấm, học hành…

¯

Vì nhân dân Bác không nghĩ về mình,

Làm cách mạng Người lấy dân làm gốc.

Nhớ Miền Nam, nhiều đêm Bác đã khóc,

Vĩ đại là nhân dân lam lũ ngàn đời.

¯

Nghĩ về nhân dân, ta luôn học ở Người,

Ăn quả chín đừng quên người gieo hạt.

Phục vụ nhân dân, lòng ta luôn nhớ Bác,

Làm theo lời Người, thấy ấm áp tình dân.

Hoàng Bích Hà (Trường TH Ninh Sơn - Ninh Hòa – Khánh Hòa)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video