Ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam tổ chức họp mở rộng

01/03/2016
Hôm qua 29.2, tại TP Hồ Chí Minh, Ban thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam mở rộng nhằm thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thường trực Nhóm, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thường trực Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam chủ trì cuộc họp. Cùng dự có thành viên của Ban thường trực Nhóm, đại diện Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, đại diện thường trực Hội đồng dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và địa phương...

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận và đánh giá cao những kết quả mà Ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Với tinh thần hoạt động tích cực, trách nhiệm và không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, Ban thường trực nhóm nói riêng và Nhóm nữ ĐBQH khóa XIII nói chung đã hoạt động thực chất hơn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều này đã góp phần nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Tại cuộc họp các đại biểu cũng đã thảo luận về những nguyên nhân, hạn chế gặp phải qua quá trình hoạt động. Từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hơn nữa cho Ban thường trực và Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam trong nhiệm kỳ QH khóa XIV.

Theo: Xuân Kỷ, http://www.daibieunhandan.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video