Báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi

03/11/2017
“Tình trạng sa thải lao động độ tuổi 35 trở lên, trong đó phần lớn là lao động nữ đang là một vấn đề lớn đáng báo động cho thị thường lao động hiện nay”.

 Đây là một phần nội dung báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, thừa uỷ quyền của Chính phủ, gửi Uỷ ban thường vụ Quốc hội tuần đầu tháng 9. Qua đó cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới hiện nay.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, kết quả khảo sát ở một số doanh nghiệp cho thấy có nơi tới 80% phụ nữ tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc. Với lý do chính là cơ cấu lại sản xuất hoặc tự nghỉ do không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, quy định của Luật Bảo hiểm xã hội vẫn còn sự khác biệt về giới trong cách tính lương hưu đối với lao động nam và nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Cụ thể là khi tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam chỉ giảm 2% trong khi lao động nữ giảm tới 10% so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017.

Đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, mặc dù việc thực hiện chỉ tiêu này hàng năm đều được đánh giá đạt, song chất lượng việc làm của lao động nữ còn chưa ổn định và thiếu bền vững.

Nguyên nhân do lao động nữ thường tập trung trong các lĩnh vực có có trình độ chuyên môn thấp hoặc những công việc có tính bền vững và ổn định không cao.

Dẫn chứng của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, khoảng 70% lao động nữ thường làm trong các ngành, lĩnh vực như dịch vụ, dệt may, da giày; 62,4% lao động nữ làm việc trong gia đình không hưởng lương/công và tự làm; 41,1% lao động nữ làm những công việc giản đơn; 43,6% lao động nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều đó dẫn đến tình trạng lương bình quân hàng tháng của lao động nữ làm công hưởng lương thấp hơn so với lao động nam (nữ khoảng 4,58 triệu đồng so với nam là 5,19 triệu đồng).

genic.molisa.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video