Bình đẳng giới nơi làm việc – cơ hội cho doanh nghiệp

08/04/2019
Ngày 5-4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo đối thoại "Bình đẳng giới tại nơi làm việc và những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi - Cơ hội cho doanh nghiệp".

Hội thảo là diễn đàn cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách lao động, tổ chức đại diện người lao dộng và các bên có liên quan chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm và thực tiễn về thực hành bình đẳng giới tại nơi làm việc. Đồng thời, chương trình cập nhật những điểm mới có liên quan tới bình đẳng giới trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Hoạt động nằm trong dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc trong Bộ luật Lao động sửa đổi” nhằm tập trung nâng cao nhận thức của cộnh đồng doanh nghiệp về bốn chủ đề: Nơi làm việc không có quấy rối tình dục; Bình đẳng trong phân công lao động; Trả lương bình đằng cho công việc có giá trị ngang nhau; Thu hẹp khoảng cách tuổi nghỉ hưu.

Bình đẳng giới tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ cũng như nam giới có những điều kiện như nhau, đều được thể hiện đầy đủ những quyền con người, có cơ hội đóng góp và được thụ hưởng những thành quả phát triển của xã hội nói chung.

Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia xoá bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong 20 năm qua. Tình trạng bất bình đẳng giới của Việt Nam đã được cải thiện nhanh với chỉ số phát triển giới (GDI) thuộc nhóm 1 trong 5 nhóm (188 quốc gia). Tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động ở Việt Nam hiện luôn giữ ở mức ổn định trên dưới 48%. Theo báo cáo chỉ số phát triển nữ doanh nhân của Mastercard (MIWE), tỷ lệ nữ doanh nhân tại Việt Nam chiếm 31,3%, xếp thứ sáu trong số các quốc gia, khu vực có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất.

Bộ luật Lao động 2012 hiện đang trong quá trình sửa đổi, đặt vấn đề bình đẳng giới là nội dung quan trọng được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Thực hiện bình đẳng giới sẽ mang lại những lợi ích rất thiết thực cho mỗi một doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện bình đẳng giới vẫn đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp và đất nước.

Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI) nhấn mạnh, VCCI luôn thu thập tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp để phản ánh trong quá trình xây dựng Bộ luật Lao động. Thực hiện bình đẳng giới là những tài sản của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển.

nhandan.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video