Bình Định: Hơn 18 nghìn phụ nữ An Nhơn được cung cấp kiến thức

18/08/2022
Sau hơn 04 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027”, Hội LHPN TX. An Nhơn đã tổ chức được trên 210 cuộc tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức cho hơn 18 nghìn hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi về ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em…
Mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình của xã Nhơn Lộc

Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN thị xã chú trọng xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Từ  năm 2018 đến nay, Hội LHPN thị xã triển khai xây dựng 12 mô hình tại 12/15 xã, phường trên địa bàn thị xã. Tiêu biểu như mô hình Phòng chống đuối nước ở trẻ em, mô hình Vòng tay yêu thương, Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ, CLB Gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, Phụ nữ chung tay hành động vì môi trường...

Truyền thông Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống đuối nước ở trẻ em tại P. Nhơn Hòa

 

Bà Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Nhơn cho biết: Chúng tôi tập trung vào các nội dung tuyên truyền như: an toàn thực phẩm, giáo dục cha mẹ về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… với đa dạng hình thức tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Sau hơn 4 năm thực hiện đề án, đã có 6.800 (hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật (chỉ tiêu đề ra là 6.500),90% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng (vượt chỉ tiêu đề ra ); tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 3.210 (đạt 60% chỉ tiêu đề ra) phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật; có 28.180 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hội đã có ý kiến bảo vệ kịp thời 6/6 vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn thị xã.

Lễ ra mắt mô hình vòng tay yêu thương tại P. Nhơn Thành

Việc triển khai đề án 938 hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của người dân, phụ nữ về ý thức chấp hành pháp luật; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Hội LHPN thị xã An Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video