Bình Thuận: gắn kết gia đình từ Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt

27/12/2013
Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” là một trong những đề án lớn đang được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp triển khai.

Được phát động từ năm 2011 đến nay, Đề án đã góp phần tích cực giúp các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi nắm vững hơn những kiến thức về nuôi dạy con tốt, nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững cho đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi; đảm bảo cho các bà mẹ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên được tư vấn pháp luật, được hỗ trợ để tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu.

Trong năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng như: hội thảo, các buổi tập huấn, truyền thanh và phát tờ rơi, cổ động… các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các bà mẹ nuôi, dạy con tốt; các kiến thức về Bình đẳng giới, giáo dục và tư vấn các kiến thức, kỹ năng sống, giới tính cho trẻ em, tập trung trẻ vị thành niên và trẻ em gái. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương, đơn vị tổ chức các buổi quán triệt cho cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia, đưa nội dung của đề án với thực hiện nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; vào chương trình, kế hoạch công tác Đoàn - Hội hàng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện; tổ chức nhiều chương trình văn nghệ với các tiểu phẩm tuyên truyền, phát tờ rơi về các tệ nạn xã hội, tổ chức các đợt tuyên truyền về luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết Đại hội Đảng XI về việc “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” qua hình thức sân khấu hóa tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, các xã xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2013”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn về hoạt động tuyên truyền, giáo dục và tư vấn kỹ năng về nuôi, dạy con tốt cho đoàn viên, nữ thanh niên bằng hình thức sân khấu hóa,… thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Ngoài ra các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Đề án được thực hiện phối hợp và lồng ghép với nhiều hình thức như: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, hội diễn, lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt Chi Đoàn; đĩa CD tuyên truyền phát trên Đài truyền thanh xã, phường; tài liệu tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, xã hội hóa công tác giáo dục; tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”; 12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên; tài liệu quản lý hướng nghiệp ở cấp trung học và đã lồng ghép các nội dung đề án với các chương trình, dự án, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của hội, địa phương như việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “xóm, phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, phong trào xoá đói, giảm nghèo..., gắn nội dung phòng chống bạo lực gia đình với việc đăng ký và bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động Đội, nhóm, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã vận động nữ đoàn viên thanh niên trong độ tuổi kết hôn và có con phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam, đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng lối sống văn minh gia đình văn hóa, thực hiện nghiêm túc chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, chống các tệ nạn xã hội, … Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã thấy được vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và trong việc nuôi, dạy con cái; khắc phục các tư tưởng định kiến, hẹp hòi, thiếu tôn trọng với giới nữ.

Với những kết quả đã đạt được trong 2 năm qua sẽ là tiền đề để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện những nội dung của Đề án trong năm 2014 nhằm chuyển tải thông điệp “Đừng để con bạn bị suy dinh dưỡng”, “Cha mẹ không phân biệt, đối xử giữa con trai và con gái”, “Con ngoan, con khỏe là hạnh phúc gia đình”.

Tỉnh đoàn Bình Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video