Các cấp Hội hưởng ứng Tháng An toàn thực phẩm

29/05/2018
Hưởng ứng tháng An toàn thực phẩm (ATTP), Hội LHPN các cấp trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực như: tổ chức lễ phát động, truyền thông về ATTP, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, tham quan mô hình; thành lập mô hình mới về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phát động hưởng ứng Tháng ATTP: Lễ Hội LHPN TP Hồ Chí Minh phát động hưởng ứng tháng ATTP vớichủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm tại 24 quận huyện; Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức chủ đề “Phụ nữ An Giang thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2018; Hội LHPN tỉnh Kiên Giang vận động phụ nữ cam kết thực hiện ATVSTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng;

Tổ chức truyền thông, hội thảo, tọa đàm:Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức truyền thông tại các điểm chợ; Hội LHPN TP Hồ Chí Minh: truyền thông cho chủ cơ sở cung cấp thức ăn, căng tin phục vụ tại các trường học; Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng”. Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm “Nhận thức và hành động của phụ nữ trong vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm”.

Tập huấn nâng cao năng lực, tham quan mô hình: Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 80 học viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của các Đội xung kích truyền thông thay đổi hành vi; Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức 10 đoàn cho 900 cán bộ hội viên phụ nữ tham quan mô hình chuỗi thực phẩm sạch Organic Green, mô hình chuỗi cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch hữu cơ, ra mắt 3 cửa hàng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành lập mô hình mới về vệ sinh an toàn thực phẩm: Hội LHPN tỉnh Kiên Giang thành lập mô hình “Thức ăn đường phố đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” có 12 chị tham gia, mô hình “Góc bếp sạch, đẹp”, “Hai dao, hai thớt” có 56 chị tham gia...

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện trách nhiệm bảo đảm vệ sinh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm vì chất lượng cuộc sống và giống nòi.

Minh Quý tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video