Cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tiên phong, gương mẫu, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao

26/04/2022
Chiều 26/4, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đảng bộ học tập chuyên đề năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 – NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng uỷ Khối; thông qua Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng và tổng kết Tháng hành động chào mừng 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TW.
Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam tuyên dương, tri ân đội ngũ bí thư chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam vì những nỗ lực trong công tác Đảng thời gian qua

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam; Tôn Ngọc Hạnh, Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tham dự hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối dự và và  quán triệt chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan” với 8 nội dung tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, Đảng bộ khối các cơ quan TW: (1) Tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; (2) Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; (3) Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; (4) Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; (5) Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong; (6) Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; (7) Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân; (8) Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TƯ, báo cáo chuyên đề năm 2022

Tại hội nghị, đã đánh giá tổng kết việc  thực hiện Tháng hành động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 06 - NQ/ĐUK về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (Nghị quyết 06).

Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 chỉ rõ, Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam có truyền thống nhiều năm thực hiện nghiêm túc, nhiều sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong tổ chức để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đảng viên phần lớn được đào tạo cơ bản, nhận thức chính trị tốt, có ý thức chấp hành Điều lệ, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Đặc biệt, với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau trong thực hiện Nghị quyết số 06 đã được Đảng uỷ tiếp tục quán triệt và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, vì vậy đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực sau 5 năm thực hiện, góp phần xây dựng tập thể cơ quan TW Hội đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, đảng viên nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 06 - NQ/ĐUK về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (Nghị quyết 06)

Đảng uỷ rất chú trọng việc cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch, các phong trào thi đua với các nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, lượng hoá tốt nhất trong quá trình đánh giá; chú trọng việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc  tổ chức thực hiện tại các chi bộ, kết quả thực hiện của đảng viên, nhất là đảng viên đứng đầu trong việc xây dựng, thực hiện việc đăng ký học tập, làm theo Bác hàng năm, nhất là trong thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”. Chú trọng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, từ việc bình xét, suy tôn đến việc tổ chức các hoạt động, diễn đàn để biểu dương, khen thưởng, khích lệ tinh thần, ý thức tiên phong, gương mẫu của đảng viên không chỉ trong các dịp tổng kết năm, mà còn gắn với các hoạt động sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, với phong trào thi đua “Hai tốt” và đặc biệt trong sơ, tổng kết thực hiện các Chỉ thị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều đưa nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương vào kế hoạch/chương trình kiểm tra, giám sát để theo dõi, đôn đốc và kịp thời phát hiện những sai phạm nhằm giúp cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương theo quy định.

100% cán bộ, Đảng viên được tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị; có ý thức cao về trách nhiệm tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ cơ quan TW Hội “Tự tin, tự trọng, tận tụy, sáng tạo, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở”; gương mẫu đăng ký thực hiện học tập, làm theo Bác; rèn luyện đạo đức công vụ, ý thức văn hóa công sở, tác phong người cán bộ dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên và những năm qua được cán bộ, đảng viên thực hiện với ý thức cao nhất, từ việc chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tham gia ý kiến và thể hiện chính kiến đối với các vấn đề, công việc chung của tập thể và chấp hành nghiêm túc quyết nghị tập thể; thể hiện tốt tinh thần tự phê bình, thái độ tiếp thu ý kiến phê bình nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe; Việc góp ý phê bình trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chân tình, cụ thể. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ và từng chi bộ, quá trình thực hiện Nghị quyết số 06 đã phát huy được tính tự giác, tinh thần dân chủ, ý thức nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu không chỉ trong rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống mà cả về bản lĩnh chính trị và trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ, cơ quan đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Ngô Thị Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã thông qua Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực, cố gắng, sự tiên phong, gương mẫu của toàn thể đảng viên, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các ban, đơn vị, các đồng chí Bí thư các chi bộ thời gian qua. Phó Chủ tịch nhận định: “Nội dung chuyên đề năm 2022 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW đã được Đảng ủy Khối vận dụng, xây dựng với những yêu cầu hết sức cụ thể về việc nêu gương, phù hợp với cán bộ, đảng viên khối cơ quan TW. Đây là điểm rất mới của Đảng ủy Khối, do đó đề nghị đảng viên, cán bộ cần nghiêm túc tiếp thu”. Mỗi đảng viên đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, theo đó cần phải cụ thể hóa ngay trong các nội dung cá nhân đăng ký thực hiện học tập, làm theo Bác năm 2022 gắn với phong trào thi đua “Hai tốt” của Đảng bộ, gương mẫu ngay từ việc đăng ký, xây dựng kế hoạch đến việc thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu bế mạc hội nghị 

Đầu năm 2022, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trên cả nước; là năm khởi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ, do đó trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cơ quan vô cùng quan trọng. Phó Chủ tịch tin rằng, các cán bộ, đảng viên sẽ nhận thức rõ và tiếp tục tiên phong, gương mẫu, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với Tháng hành động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TW, đã có nhiều hoạt động được triển khai đặc biệt là việc nhận đỡ đầu các cháu mồ côi khó khăn, trồng cây xanh…, Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị mỗi đảng viên, từng chi bộ phải luôn giữ tinh thần, tiếp tục mục tiêu đã đặt ra, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “dễ làm khó bỏ” và đặc biệt tuân thủ các quy định trong môi trường làm việc góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ thời đại mới tốt đẹp.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video