Cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XII

29/05/2016

Ngày 27/5, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn bộ đảng viên cơ quan TW Hội và các đơn vị cấp 2 tại Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung nghe các báo cáo viên giới thiệu đầy đủ, sâu sắc nội dung ba chuyên đề lớn về: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu và tập trung nghiêm túc, các đảng viên đã đưa ra những câu hỏi tại hội nghị nhằm làm rõ thêm những vấn đề cần quan tâm, trao đổi và giải đáp.
Phát biểu bế mạc hội nghị, UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu và nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Mỗi cán bộ, đảng viên sau học tập phải viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; các ban, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần thảo luận kỹ để đề xuất, tham mưu các nội dung hoạt động trong toàn hệ thống Hội nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống phù hợp với tổ chức Hội cũng như thiết thực với các vấn đề của phụ nữ.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video