Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo

11/12/2020
Cần Thơ là địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống. Thời gian qua, các cấp Hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào phụ nữ, hoạt động Hội ở địa phương.
Chị Lý Thị Tú Trinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Trường Lạc, quận Ô Môn (thứ 3, từ trái sang) tìm hiểu tình hình sử dụng vốn vay, phục vụ mua bán của hội viên phụ nữ dân tộc tại địa phương.

Điển hình, Hội LHPN quận Ô Môn là đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình thông qua các hình thức hỗ trợ cây, con giống, vận động chị em tham gia các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh duy trì mô hình “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế” mô hình “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc mua bán nhỏ”. Các cấp Hội thường xuyên duy trì hoạt động tương trợ vốn đã huy động tiết kiệm gần 4,5 tỉ đồng giúp cho hơn 1.200 lượt hộ phụ nữ dân tộc nghèo vay, mượn phát triển kinh tế; 4 hộ hội viên phụ nữ dân tộc thoát nghèo.

Hội LHPN phường Thới An Đông, quận Bình Thủy tập trung công tác nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chị em, từ đó phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề đan thảm vải  và giải quyết việc làm cho 38 chị em phụ nữ tôn giáo. Song song đó, các nữ tín đồ cũng được vận động để thực hiện đóng góp an sinh xã hội, tham gia các hoạt động nhằm gắn bó hơn với các phong trào Hội.

Hằng năm, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, tôn giáo, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương phụ nữ dân tộc, phụ nữ có đạo đóng góp tích cực cho hoạt động Hội...

Nhờ vậy, công tác vận động, đoàn kết phụ nữ dân tộc tôn giáo tại Cần Thơ những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực: ngày càng nhiều mô hình hay, thu hút, tập hợp hội viên nữ; nhiều gương phụ nữ dân tộc thiểu số chí thú làm ăn, giúp cho 679 chị phụ nữ dân tộc, tôn giáo thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn: tài liệu tuyên truyền mang tính chất đặc thù cho đối tượng phụ nữ dân tộc, phụ nữ có đạo còn hạn chế; đội ngũ cán bộ Hội ở một số đơn vị không biết tiếng dân tộc thiểu số, chưa am hiểu giáo lý, giáo luật của các tôn giáo;... Do đó, việc phối hợp với các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các ban, ngành, đoàn thể địa phương để quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ Hội về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi động viên các chức sắc, chức việc, nữ tín đồ là rất quan trọng sẽ được các cấp Hội chú trọng hơn trong thời gian tới.

Đồng Tâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video