Cao Bằng: Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"

12/04/2005
Thời gian qua, đông đảo chị em các cấp Hội phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã tham gia thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" mà Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đề ra. Với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, các đơn vị đã bám sát kế hoạch chỉ đạo, nắm chắc những nội dung, tiêu chuẩn thi đua, vận động thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt, trao đổi thảo luận và đăng ký thực hiện.

Từ năm 2000-2004 đã có 236.514 lượt hội viên, phụ nữ được học tập nội dung phong trào, 192.419 lượt chị em và 699 lượt đơn vị đăng ký thi đua. Qua bình xét hàng năm có 138.809 lượt cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc" và 493 lượt đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể xuất sắc" .

 

5 năm qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của các cấp Hội phụ nữ Cao Bằng được phối kết hợp thực hiện toàn diện và rộng khắp, đã bám sát nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Hiệu quả phong trào đã chuyển biến nhiều mặt và đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao, tạo lòng tin vững chắc trong chị em phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam.
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video