Cha mẹ cần biết 4 nguyên tắc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

14/07/2016
Nguyên tắc 1: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Bất kỳ ai, dù người đó nhiều tuổi hơn hoặc mạnh mẽ hơn trẻ em đều không có quyền:

- Đụng chạm vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của trẻ em;

- Yêu cầu trẻ em đụng vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của họ;

- Chụp hình, quay phim, vẽ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của trẻ em.

Nguyên tắc 2: Khi có ai đó cố gắng đụng chạm những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của trẻ em hoặc yêu cầu trẻ đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của họ hoặc muốn chụp hình/quay phim, vẽ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của em thì hãy nói “không”. Đồng thời, hãy chạy đến tìm một người đáng tin cậy và kể cho người đó nghe những chuyện vừa xảy ra.

Nguyên tắc 3: Trẻ em luôn là nạn nhân. Việc các bộ phận nhảy cảm trên cơ thể của trẻ em bị đụng chạm không bao giờ là lỗi của trẻ em. Vì vậy, bất kỳ ai cũng không nên đổ lỗi hay lên án nạn nhân.

Nguyên tắc 4: Không bao giờ giữ bí mật khi 3 nguyên tắc trên bị vi phạm.

Khi có tình huống mà trẻ em thấy mất an toàn, hãy gọi số đường dây nóng của công an 113, đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em 18001567 (miễn phí), tìm đến người tin cậy để chi sẻ với họ về những gì vừa xảy ra đối với mình.

Theo Thuần Việt - Phụ nữ Việt Nam chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video