Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cao Bằng

12/11/2018
Ngày 11/11/2018, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên khu dân cư xóm Nà Vạ, xóm Phai Khắt, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Tham dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng cùng với sự tham gia có mặt của 118 hộ gia đình sinh sống trên địa bàn dân cư 2 xóm Nà Vạ, xóm Phai Khắt, xã Tam Kim.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm xây dựng và phát triển; nghe lãnh đạo hai xóm báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Theo đó, với đặc thù dân cư có 118 hộ với 483 khẩu, có 4 dân tộc anh em chung sống, nhân dân hai xóm đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nơi có khu di tích đặc biệt Quốc gia Rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam, nơi mang dấu ấn chiến thắng trong trận ra quân đầu tiên đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, mở đầu truyền thống đánh thắng ngay từ trận đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tinh thần ấy đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp nối, phát huy bằng những hoạt động thiết thực xây dựng thôn xóm ngày nay. Trong năm 2018, chính quyền và nhân dân hai xóm đã chú trọng phát triển kinh tế gia đình, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Việc xây dựng công trình cơ sở hạ tầng tổ xóm đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc hiến hàng nghìn mét đất, làm đường, đóng góp nhiều ngày công lao động

Các chính sách xoá đói giảm nghèo đã được thực hiện tốt ở hai xóm, 100% người dân được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, 90% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi tách rời khu nhà ở. Các công trình đường ngõ xóm được bê tông hóa hoàn toàn góp phần làm sạch đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi vào các dịp lễ, Tết. Công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em được quan tâm, trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không có trẻ em bỏ học. Nhân dân trong xóm thực hiện tốt quy ước, hương ước của xóm, trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà vui mừng biểu dương công lao đóng góp và những nỗ lực của chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân hai xóm đã cộng đồng trách nhiệm trong việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con trên địa bàn.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng và các ban/ngành đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường.

Ưu tiên chăm lo, tổ chức hoạt động Mặt trận ở xã, thôn, xóm, bản làng, xác định đây là nền tảng quan trọng nhất của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh các việc làm thường xuyên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khích lệ, động viên các điển hình tiên tiến, tếp tục nhân rộng các cách làm hay, điển hình tiêu biểu, tạo đà cho phong trào thi đua mới tại cộng đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã cần gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, khơi dậy sức mạnh nội lực của nhân dân. Với địa bàn vùng cao, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị bà con đẩy mạnh việc sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục vận động các hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, có nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong các sự kiện của xã, của thôn, của từng gia đình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã tặng quà cho hai khu dân cư; tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu và tặng học bổng (trị giá 1triệu đồng/suất) cho 30 học sinh có thành tích vượt khó học giỏi xã Tam Kim.
Tuyết Mai – TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video