Chung tay phòng chống bạo lực gia đình

19/12/2016
Đó là khẳng định của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2017 giữa Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam với Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội ngày 19/12.

Tại Hội nghị, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc Hội LHPN Việt Nam đã tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp trong giới thiệu nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội cũng đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027”.

Góp ý kiến vào Chương trình phối hợp năm 2017, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định Hôi LHPN Việt Nam sẽ chung tay cùng các cấp, các ngàh phòng chống bạo lực gia đình và kêu gọi các tổ chức chính trị- xã hội cần chung tay giải quyết các vụ bạo lực gia đình, cùng lên tiếng bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại…

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, nhất trí với những ý kiến đóng góp của Hội LHPN Việt Nam. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, chương trình phối hợp đã tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các đoàn thể, quan tâm thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà và đại diện các tổ chức thống nhất chương trình phối hợp

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video