Công tác cán bộ nữ khởi sắc ở nhiều địa phương

18/11/2015
TP HCM: Đột phá trong phát triển cán bộ nữ

TP HCM: Đột phá trong phát triển cán bộ nữ

Với tỷ lệ nữ cấp uỷ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đạt bình quân 25,22%; nữ ấp ủy ở phường, xã đạt tỷ lệ 38,25%, Đảng bộ TPHCM được xem là địa phương có số cán bộ nữ trúng cử cao nhất cả nước.

Để có được kết quả đó, TPHCM đã khắc phục những định kiến hẹp hòi, khắt khe, cầu toàn đối với cán bộ nữ và ngày càng quan tâm hơn đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nữ. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình tạo nguồn rất cụ thể, thiết thực trong công tác cán bộ, nhất là công tác cán bộ nữ, trong tất cả các khâu: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ… Qua đó tạo nguồn cán bộ nữ dồi dào, đảm bảo về chất lượng và tính kế thừa.

Kết quả bầu cử BCH đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở cho thấy, tỷ lệ nữ trúng cử gia BCH đạt 25,22%, tăng 4,06% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, ở các quận, huyện, cấp ủy viên nữ đạt bình quân 29,97%, đặc biệt, quận 1 và quận Gò Vấp đạt trên 41%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng cho rằng, để làm tốt công tác cán bộ nữ cần có đủ ba yếu tố: sự quyết tâm, chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào và đánh giá khách quan, mạnh dạn giao việc. Và công tác này phải làm quyết liệt ngay từ khi duyệt phương án nhân sự Đại hội. Đối với các đơn vị chưa đảm bảo số lượng nữ, Ban Thường vụ Thành uỷ kiên quyết không đồng ý bầu nam vì số lượng, mà để trống và tìm nhân sự nữ bầu bổ sung sau Đại hội.

Vĩnh Long: Chú trọng đào tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo

Đại hội Đảng cấp cơ sở Vĩnh Long đã có 323 chị trúng cử cấp ủy Đảng cơ sở, chiếm 19,86%. Hội LHPN các cấp giới thiệu được 202 cán bộ nữ, cán bộ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được 112 chị.

Theo báo cáo của BCĐ Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh, vai trò vị trí nữ giới trong lĩnh vực chính trị ngày được nâng lên, ngày càng nhiều nữ tham gia cấp ủy Đảng, các vị trí chủ chốt đều có cơ cấu tỷ lệ nữ, công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt gần 12%, cấp huyện đạt trên 11%.

Lạng Sơn: làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ

Thời gian qua, công tác cán bộ nữ tỉnh Lạng Sơn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở tỉnh đặc biệt quan tâm. Đó là động lực, cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời đại mới bằng sự tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu.

Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị , sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ nữ, nhiều chị đã nhận được sự tín nhiệm cao, giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm 14,54%; cấp uỷ các huyện, Thành uỷ, chiếm 17,92%; cấp uỷ cơ sở chiếm 20,19%. Nữ đại biểu tham gia trong HĐND cấp tỉnh chiếm 36,20%; cấp huyện chiếm 30,03%; cấp xã, phường, thị trấn chiếm 22,26%. 

Nhằm giúp chị em nâng cao kiến thức, thực hiện tốt nhiệm vụ giao, các cấp, ngành đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trên địa bàn. Qua mỗi năm, số lượng cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... ngày càng nhiều. Tỷ lệ cán bộ nữ được cử đi đào tạo hằng năm chiếm trên 40% tổng số cán bộ của cả tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Các cấp ủy Đảng còn chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ nữ trẻ qua việc phát triển đảng viên, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ nữ được bổ sung vào nguồn quy hoạch dài hạn. Trên cơ sở chỉ tiêu giao, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên, đặc biệt đối với cơ cấu đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số… Với nhiều biện pháp, công tác phát triển đảng viên nữ trên địa bàn đã đạt kết quả khá tốt. Số đảng viên nữ được kết nạp đảng hằng năm chiếm 43,28% tổng số đảng viên mới được kết của tỉnh. 

Cùng đó, các cấp hội phụ nữ đã phát huy vai trò tham mưu về công tác cán bộ nữ. Hằng năm, các cấp hội trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả việc giám sát thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ nữ để kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, hội đã tích cực giám sát cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Qua đó, kiến nghị với nơi có cơ cấu tỷ lệ nữ thấp có phương án kịp thời bổ sung những cán bộ nữ vừa có tâm, vừa có tầm và đạt tỷ lệ được giao. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy xã, phường, thị trấn là 21,39% (tăng 1,2% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ các huyện, thành uỷ là 23,7% (tăng 5,78% so với nhiệm kỳ trước).

CÁC ĐỀ ÁN

Video