Cuộc họp mạng lưới đầu mối về giới trong APEC lần thứ 2 tại Chi - lê

18/10/2004
Từ ngày 26 - 27/9/2004, tại Thủ đô San-ti-a-gô, Chi-lê, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN, đã dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự cuộc họp Mạng lưới các đầu mối về giới lần thứ 2 của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Cuộc họp đã xem xét tình hình thực hiện Khuôn khổ hội nhập phụ nữ trong APEC thời gian qua, thông qua chương trình công tác năm 2005 của Mạng lưới, đồng thời dành nhiều thời gian thảo luận các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong hợp tác kinh tế về tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư và hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Khuôn khổ của Việt Nam thông qua các hoạt động lồng ghép giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực hội nhập kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 

 

Phạm Hoài Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video