Doanh nhân nữ Việt Nam

21/03/2005
Theo thống kê của Hội đồng doanh nhân nữ (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), hiện nay trên cả nước, phụ nữ chiếm 25% lực lượng lãnh đạo cao nhất trong hơn 140.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Phụ nữ cũng chiếm trên 60% trong 2 triệu hộ kinh doanh cá thể trên toàn quốc.

Doanh nhân nữ Việt Nam hiện có mặt ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Về cơ bản, doanh nhân nữ Việt Nam có nền tảng học vấn tương đối tốt. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất ít doanh nhân nữ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, có quy mô lớn. Do đặc thù về giới, doanh nhân nữ luôn bị chi phối giữa trách nhiệm gia đình và xã hội nên chị em ít có điều kiện toàn tâm, toàn lực cho hoạt động kinh doanh, ít có điều kiện nâng cao trình độ quản lý so với nam giới. Những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải trong quá trình hội nhập lại càng trở nên gay gắt hơn với các doanh nhân nữ.

Theo VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video