Dự án "Hợp tác các ngân hàng tiết kiệm nhằm tăng cường mạng lưới tài chính vi mô khu vực ở Việt Nam, Lào và Myanmar" thông báo tuyển dụng

14/10/2021
Dự án "Hợp tác các ngân hàng tiết kiệm nhằm tăng cường mạng lưới tài chính vi mô khu vực ở Việt Nam, Lào và Myanmar", đang tìm kiếm các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK) của Đức, thực hiện dự án "Hợp tác các ngân hàng tiết kiệm nhằm tăng cường mạng lưới tài chính vi mô khu vực ở Việt Nam, Lào và Myanmar", đang tìm kiếm các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, để đưa ra các khuyến nghị về cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị của Quỹ Bảo hiểm vi mô dưới sự giám sát của Hội LHPN Việt Nam. 
Các đơn vị dịch vụ tư vấn hoặc công ty luật quan tâm vui lòng gửi đề xuất đến địa chỉ email office.hanoi@dsik.org, trước ngày 31/10/2021.

Thông tin chi tiết tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video