Gần 170 nghìn phụ nữ Sóc Trăng được tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử

20/05/2021
Từ tháng 2/2021 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để vừa bảo đảm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia, thực hiện đi bỏ phiếu.
ội LHPN thị xã Vĩnh Châu tuyên truyền công tác bầu cử tại xã Vĩnh Tân

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 9.184 cuộc cho 158.652 cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ tham dự với các nội dung như: 16 mốc thời gian bầu cử quan trọng; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử; công tác tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; thông tin của nữ ứng cử viên, hoạt động của các cấp Hội trong quá trình tham gia bầu cử, ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên…

Riêng Hội LHPN tỉnh tổ chức 18 cuộc tuyên truyền bầu cử có gần 600 hội viên, phụ nữ tham dự tại 18 cơ sở thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, xây dựng chương trình hành động cho 40 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và huyện, TX, TP nhiệm kỳ 2021  - 2026.  Hội LHPN huyện, TX, TP cũng huy động các nguồn lực để tổ chức 07 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, xây dựng chương trình hành động cho 350 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh. Cán bộ Hội các cấp thường xuyên viết tin/bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh;  tuyên truyền trên mạng xã hội facebook, zalo (nhóm facebook Phụ nữ Sóc Trăng với gần 4.000 thành viên) thông qua việc chia sẻ các bài viết từ Trang website của tỉnh ủy Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Đài PTTH Sóc Trăng, của TW Hội LHPN Việt Nam… Bình quân mỗi ngày có 3-5 tin/bài được đăng tải, chia sẻ; Treo 896 băng rôn trước trụ sở cơ quan, góp phần tạo khí thế, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với các cử tri trên địa bàn.

Hội LHPN phường 7, TP.Sóc Trăng tuyên truyền công tác bầu cử

Cùng với đó, Hội còn tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tích cực 03 cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật” năm 2021 do UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức; Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội và do Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, thu hút gần 1.500 cán bộ, hội viên tham gia. Hội LHPN tỉnh cung cấp 600 bộ tài liệu tuyên truyền gồm: Hỏi – đáp luật bầu cử; Kịch bản truyền thông; Trò chơi tìm ô chữ… đến các cấp Hội; phân phối 100 nón và 50 quạt giấy tuyên truyền bầu cử do TW Hội LHPN Việt Nam cung cấp tới các cơ sở Hội...

Đến nay, đã có 2.030 nữ ứng cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tham gia tập huấn trực tuyến và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử; gần 170 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, vận động đi bầu cử đầy đủ nhằm bảo đảm kỳ bầu cử diễn ra vào ngày 23 tới   Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video