Ghi nhận từ Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Quảng Trị

14/04/2021
Đến ngày 31/3/2021 đã có 9 huyện, thị, thành phố và Hội phụ nữ Công tỉnh tổ chức đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở thành công của cấp mình và tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở đại trà, Hội LHPN huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ là 2 đơn vị đã hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở ở trong toàn tỉnh.
Hội LHPN thị trấn Cửa Việt là đơn vị được BTV Hội LHPN tỉnh chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của BTV Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ những tháng cuối năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền tại Đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, hậu cần; 3 tổ chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và cấp huyện. Mặt khác, Hội cũng chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị, thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại tổ chức tốt hơn.

Đến ngày 31/3/2021 đã có 9 huyện, thị, thành phố và Hội phụ nữ Công tỉnh tổ chức đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở thành công của cấp mình và tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở đại trà, Hội LHPN huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ là 2 đơn vị đã hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở ở trong toàn tỉnh. Nhìn chung các đơn vị đều bám sát hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để chuẩn bị chu đáo bài bản cho việc tổ chức đại hội, đặc biệt là đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực qua đó nỗ lực thực hiện tốt các quy trình, kế hoạch chất lượng đại hội đại biểu phụ nữ đã đề ra. Tính đến ngày 9/4/2021 đã có 65/125 xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức thành công đại hội. Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến hết quý 2 năm 2021 sẽ hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026.

 Bà Trần Thị Thanh Hà – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để Đại hội đại biểu phụ nữ đặc biệt là cấp cơ sở diễn ra đúng theo tiến độ thời gian, BTV Hội LHPN tỉnh đã chọn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh làm đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Từ ngày 22-23/01/2021, Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Cửa Việt đã được tổ chức thành công. Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với Hội LHPN các huyện, thị, thành phố để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của đơn vị mình. Theo kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh thì thời gian đối với cấp cơ sở bắt đầu từ quý I và hoàn thành trong quý II năm 2021, đối với cấp huyện bắt đầu trong quý II và hoàn thành trong quý III, cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV năm 2021.”

 Điểm nhấn của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ này là đã thể hiện được hướng mở, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều nội dung quan trọng, bám sát hơn nghị quyết Đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Các đơn vị cũng đã chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm dựa vào thực tiễn tiềm năng lợi thế của địa phương khi đưa ra khâu đột phá đồng thời xây dựng các giải pháp rõ hiệu quả, các chỉ tiêu được xây dựng cụ thể, sát thực và mang tính thực tiễn cao. Ðặc biệt, công tác tuyên truyền cũng được Hội phụ nữ các cấp tăng cường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua mạng xã hội facebook, zalo; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt chi hội... Từ đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội; thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân đối với công tác phụ nữ, để Ðại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.
http://hoiphunu.quangtri.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video