Gia Lai: Đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ

15/12/2020
TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo lấy ý kiến về các giải pháp xây dựng đội ngũ chi hội trưởng.
Các đại biểu tham gia hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung vào những ý kiến đề xuất giải pháp nhằm xây dựng đôi ngũ chi hội trưởng cũng như tạo điều kiện cho chi hội trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ như: Lựa chọn chi hội trưởng là những người có trách nhiệm và có uy tín trong hội viên và cộng đồng; tạo điều kiện tăng thu nhập cho chi hội trưởng thông qua việc kiêm nhiệm các chức danh có thù lao tại cộng đồng (tổ trưởng tổ vay vốn, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản…); tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chi hội trưởng; quan tâm đến việc cơ cấu ít nhất 01 nữ trong 03 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước đồng thời là chi hội trưởng phụ nữ; xây dựng các nguồn quỹ Hội để hỗ trợ thêm cho hoạt động Hội tại cơ sở.

Các ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu được TW Hội ghi nhận để có thêm cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề ra giải pháp phù hợp với từng địa phương, khu vực trong thời gian tới. 

Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video