Gia Lai: 560 hội viên, phụ nữ được tuyên truyền pháp luật về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em

13/05/2022
Từ ngày 06-20/5/2022, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em cho 560 chị là chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ và hội viên, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trẻ em bị xâm hại tình dục tại 08 xã của các huyện Ia Pa, Đak Pơ, Kbang, Đak Đoa, Kong Chro, Chư Sê, Krông Pa, Chư Păh.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua đó giúp chị em nắm được các nội dung cơ bản trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; cùng các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Đặc biệt, chị em được hướng dẫn lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh đó, chị em còn được tìm hiểu về các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ra mắt 07 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 210 thành viên và củng cố, kiện toàn 01 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 30 thành viên tại xã Ia Broai (huyện Ia Pa).

Hoạt động truyền thông nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Ban TC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video