Gia Lai: Hội LHPN xã Ia Rong hoàn thành và vượt 8/8 chỉ tiêu nhiệm kỳ

26/03/2021
Hội LHPN xã Ia Rong - huyện Chư Pưh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở trong thời gian tới.
Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 - Hội LHPN xã Ia Rong

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Ia Rong đã tổ chức thực hiện có hiệu quả đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Ia Rong khóa II đã đề ra. Một số kết quả nổi bật: Đã vận động 384 hội viên phụ nữ trồng được gần 1.200m con đường hoa, đào 459 hố rác tự hoại, di dời 13 chuồng trại xa nhà, 98% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, vận động  trên 1.000 gia đình hội viên phụ nữ làm nhà tiêu hợp vệ sinh; hoạt động vay vốn tín dụng tiết kiệm với tổng nguồn vốn 12,3 tỷ đồng cho 391 thành viên vay, hỗ trợ cho 06 hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, giúp 348 phụ nữ nghèo thoát nghèo đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 36.9% đầu nhiệm kỳ xuống còn 5.2%.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Ia Rong còn tích cực tham gia đảm bảo công tác an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hội viên phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 47 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển mới 158 hội viên nâng tổng số hội viên lên 1.038 hội viên/1.449 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 71,63%. Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, 5 năm liền Hội LHPN xã Ia Rong đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

BCH Hội LHPN xã ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 11 chị tham gia BCH Hội LHPN xã Ia Rong lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 10 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Chư Pưh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau đại hội kết thúc, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình, khánh tiết, công tác tuyên truyền... Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được tiến hành trong quý I và hoàn thành trong quý II/2021.

Ban TC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video