Giới thiệu đại biểu nữ đủ đức, đủ tài tham gia tranh cử

25/02/2016
Ngày 23/2/2016, tại TP Cần Thơ diễn ra chương trình tập huấn giảng viên nguồn nâng cao năng lực cán bộ Hội trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của cán bộ Hội 13 tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao quyết định của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long.

Lớp tập huấn gồm các nội dung như: Giới thiệu vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia bầu cử; hỗ trợ ứng cử viên trong vận động bầu cử; giới thiệu kỹ năng thương thuyết, vận động chính sách…

Trong chương trình tập huấn, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa chỉ rõ 8 nhiệm vụ của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong tham gia bầu cử. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ thứ tư là bồi dưỡng phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Hội phải mở các lớp tập huấn, tổ chức sinh hoạt hội viên để nữ ứng cử viên đến thực hành, đồng hành cùng các nữ ứng cử viên trong các buổi tiếp xúc cử tri để có các hình thức hỗ trợ phù hợp, hướng dẫn kèm cặp, người có kinh nghiệm truyền cho người ít kinh nghiệm…Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, để tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021 đạt ít nhất là 30%, các cấp Hội cần chủ động giới thiệu những người có đủ đức, đủ tài tham gia tranh cử.

Chương trình tập huấn kéo dài đến ngày 25/2. Theo quyết định của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long, bà Đào Thị Thanh Thúy, phó trưởng ban kinh tế và ngân sách được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Ánh Diệu, Trưởng ban tổ chức Thành đoàn TP. Cần Thơ giữ chức Phó giám đốc Trung tâm. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa mong rằng khi Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long đi vào hoạt động sẽ đạt được được hiệu quả, đóng góp vào sự tiến bộ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và phụ nữ cả nước nói riêng.

Theo: Đình Hưng, Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video