Giới thiệu Hội nữ Trí thức Việt Nam

22/10/2012
Hội Nữ trí thức Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 25/2/2011 của Bộ Nội vụ. Ngày 8/3, Hội chính thức ra mắt và tiến hành Đại hội lần thứ nhất tại Hà Nội. Ban chấp hành Hội nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có 35 thành viên, GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu là Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là Chủ tịch danh dự Hội Nữ TTVN.

Hội Nữ trí thức Việt Nam là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội Nữ TTVN có mục đích tập hợp đoàn kết,phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Hội NữTTVN ra đời được coi như mái nhà chung của nữ trí thức Việt Nam, tạo môi trườngcho nữtrí thức phát huy sức sáng tạo vàtrí tuệ của mình nhằm cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của xã hội. Với tôn chỉ, mục đích và phương hướng hoạt động đã được xác định, Hội sẽ góp phần nâng cao vị thế củanữ trí thức Việt Nam lên tầm cao mới, trong xu thế đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Nữ TTVN đề ra 3 mục tiêu và 7 nhiệm vụ.

3 Mục tiêu

Một là, tập hợp lực lượng nữ trí thức, kết nối nữ trí thức trong và ngoài nước, phát huy tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực nữ nhằm nghiên cứu đề xuất, tham gia phản biện, xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan tới phụ nữ nói chung, nữ trí thức nói riêng.

Hai là, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tăng tỷ lệ nữ trí thức trong các lĩnh vực, ngành nghề có hàm lượng tri thức cao và vào các cấp ra quyết định của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ba là, tăng cường các hoạt động vận động nữ trí thức. Xây dựng Hội ngày càng vững mạnh với lực lượng hội viên đảm bảo số lượng và chất lượng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, đảm bảo nội dung hoạt động ngày càng đổi mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong từng thời kỳ.

7 nhiệm vụ:

1) Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh

2) Thực hiện công tác vận động nữ trí thức

3) Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội

4) Bốn là, Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các tài năng nữ, có triển vọng và tôn vinh các nữ trí thức tài năng Việt Nam

5) Bảo vệ các quyền hợp pháp về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo của hội viên khi tham gia hoạt động Hội

6) Thực hiện vai trò là thành viên của Hội LHPN Việt Nam

7)Tăng cường hợp tác với các Hội tương ứng quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hội viên

Hội viên Hội NTTVN là những phụ nữ có trình độ Đại học trở lên ở các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội. Đến nay, Hội đã có trên 500 hội viên thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau , có các học hàm, học vị theo tỷ lệsau: GS-TS (2%), PGS-TS (13%), TS (20%), Th.s (25%), Đại học (40%). (Nguồn: Hội NTTVN tháng 3 – 9/2011).

Cơ quan chuyên môn

Hội Nữ TTVN có 05 ban chuyên môn (ban KH-CN-Kinh tế-Tài chính, ban Đào tạo và nâng cao năng lực, ban Văn hóa-Nghệ thuật, ban Các vấn đề xã hội, ban Thông tin - truyền thông). Trong thời gian tới, khi có điều kiện thích hợp Hội sẽ thành lập các đơn vị, Trung tâm và phát triển mạng lưới các chi hội nhằm triển khai rộng rãi các hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội Nữ TTVN nhiệm kỳ I (2011 – 2016)./.

 

Địa chỉ liên lạc

Hội Nữ trí thức Việt Nam

Trụ sở: 39 Hàng Chuối, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 397 28747

Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video