Hà Giang đạt tỷ lệ 34% đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ

28/05/2021
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, số nữ đại biểu HĐND 3 cấp ở tỉnh này đều đạt tỷ lệ trên 30% ở mỗi cấp.
Cử tri Thèn Thị Rúm, xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đi bỏ phiếu bầu cử

Theo kết quả báo cáo sơ bộ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Cuộc bầu cử ổn định; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử được thực hiện tốt. Qua kết quả bầu cử đều đảm bảo số lượng.

Chị em phụ nữ xã Xuân Minh, huyện Quang Bình xem danh sách tiểu sử người ứng cử

Số người ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là 10 người, đại biểu trúng cử là 6 (trong đó có 3 đại biểu nữ).

Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 92, đại biểu trúng cử là 57 (trong đó có 19 đại biểu nữ, chiếm 33,33%). 

Số người ứng cử đại biểu HĐND huyện 620, đại biểu trúng cử 370 (trong đó có 132 đại biểu nữ, chiếm 35,68%). 

Số người ứng cử đại biểu HĐND xã 6.822, đại biểu trúng cử 4.054 (trong đó có 1.348 đại biểu nữ, chiếm 33,25%).

Góp phần vào sự thành công của Cuộc bầu cử, trong thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giới thiệu những đại diện phụ nữ tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tham gia đóng góp ý kiến trong các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử; phối hợp thực hiện tốt công tác công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử và vận động hội viên, phụ nữ đi bầu cử.

Hội viên, phụ nữ xã Súng Lủng, huyện Đồng văn xếp hàng giãn cách đi bầu cử

Đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện những phần việc thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử tiêu biểu như: Tổ chức được 2.096 buổi lao động với trên 120 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên hội trường các thôn, hỗ trợ làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, người nghèo. 

Tu sửa và mở mới được 106,8 km đường liên thôn xóm; thực hiện được 1 công trình đường điện thắp sáng đường làng; trồng được 129 đoạn đường hoa, cây cảnh, cây cho bóng mát tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video