Hà Giang: Hiệu quả từ mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi gia đình

25/03/2022
Nhằm thiết thực góp sức, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng và triển khai mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư và tiêu chí về môi trường đến các cơ sở Hội trong toàn huyện.
Phát động nhân rộng “Ống tiết kiệm 3 sạch” tại xã Bản Máy

Mô hình điểm được triển khai tại xã Sán Sả Hồ từ đầu năm 2021, đến nay đã nhân rộng đến 18 xã trên địa bàn huyện, với hình thức thành lập nhóm đóng góp tiền mặt quay vòng trong tháng. Mỗi nhóm từ 12 thành viên trở lên, mức đóng góp do các thành viên trong nhóm tự thống nhất quy định từ 200 - 500 nghìn đồng/tháng/thành viên. Mỗi tháng, một thành viên trong nhóm nhận khoản tiền do các thành viên đóng góp sử dụng vào mục đích để sửa nhà, xây bể nước, nhà tắm, nhà tiêu, làm đường bê tông vào nhánh hộ, xây dựng tường bao xung quanh nhà, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và mua sắm các vật dụng phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Ngoài đóng góp bằng tiền mặt, các thành viên trong nhóm còn đóng góp bằng ngày công thực hiện các công trình giúp đỡ các thành viên trong nhóm.

Làm đường nhánh vào nhóm hộ gia đình tại thôn Lủng Cẩu, xã Bản Máy

Qua 1 năm triển khai thực hiện, đã nhân rộng được 18 nhóm với 467 thành viên, đóng góp được trên 300 triệu đồng, 1.376 ngày công, làm được 4,657m đường bê tông vào nhánh hộ gia đình, giúp 64 hộ láng nền nhà, lát gạch hoa, làm nhà tắm, nhà vệ sinh, xây chuồng trại, mua máy móc phục vụ sản xuất và mua con giống.

Đầu năm 2022, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì tiếp tục phát động nhân rộng mô hình đến các xã, thị trấn trong toàn huyện. Hiệu quả của mô hình không chỉ góp phần phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cải thiện nâng cấp nhà ở, điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình mà còn tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi hội viên, phụ nữ đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phùng Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video