Hà Nam: Mô hình CLB “Nữ trinh sát” phát huy hiệu quả cao

30/09/2009
Tháng 8/2008, CLB “Nữ trinh sát” của Hội phụ nữ khối an ninh dân nhân Công an tỉnh Hà Nam được chính thức ra mắt với 38 thành viên. Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Sau một năm sinh hoạt với nội dung phong phú như: tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; cập nhật, thông báo diễn biến tình hình hoạt động tội phạm trong và ngoài nước, công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia... CLB đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đặc biệt, CLB đã tạo được một diễn đàn để những nữ trinh sát trao đổi học tập kinh nghiệm, chia sẻ tình cảm, giải toả những khó khăn, những áp lực của công việc tạo ra. Từ sinh hoạt CLB, các nữ trinh sát công an đã nâng cao được kiến thức, từng bước nâng cao chất lượng công tác chuyên môn để cùng đồng đội lập lên những thành tích xuất sắc góp phần bảo vệ quốc gia và giữ yên cho từng góc phố con đường.

 

Thu Nguyệt
Hội LHPN Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video