Hải Dương: Hội LHPN xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

04/02/2021
Hội LHPN xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Hải Dương chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Vũ Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Đặng Xuân Thưởng, Bí thư huyện ủy Gia Lộc; đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc; đại diện lãnh đạo Hội LHPN 11 huyện/thành phố/thị xã, 10 Chủ tịch Hội phụ nữ xã điểm của 10 huyện/thành phố/thị xã. Đại diện của Hội LHPN TP Chí Linh không tham dự để đảm bảo an toàn phòng dịch; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các thế hệ cán bộ Hội và 112 đại biểu chính thức của xã Toàn Thắng tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Toàn Thắng đã thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra (riêng chỉ tiêu mỗi năm giới thiệu ít nhất 2 hội viên ưu tú đề nghị Đảng kết nạp chưa đạt).

Một số kết quả nổi bật đạt được như: Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyên canh rau màu.Theo đó, trên cơ sở đặc thù của địa phương là vùng đất có truyền thống chuyên canh cây rau màu, Hội đã lựa chọn, tổ chức những hoạt động phù hợp, góp phần đưa số lượng người tham gia chuyên canh rau màu từ chỗ chỉ có 123 hội viên tham gia vùng sản xuất chuyên canh rau củ quả tập trung với diện tích là 13,6 ha, đến nay đã có 852 hội viên tham gia với tổng diện tích 136 ha. Đã có 45/45 hộ gia đình phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 22/22 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, 27 hộ đã vươn lên ổn định cuộc sống góp phần giảm tỷ lệ nghèo của xã từ 5,4% năm 2016 xuống còn 0,86% năm 2020.

Từ việc đa dạng hóa các hoạt động Hội, Hội LHPN xã Toàn Thắng đã xây dựng được nhiều mô hình thu hút phụ nữ tham gia hoạt động Hội, góp phần nâng tỷ lệ hội viên lên 90,1%, là tỷ lệ rất cao trong bối cảnh khó khăn chung của nhiều cơ sở Hội về công tác tập hợp hội viên,... Với những kết quả đạt được, phong trào phụ nữ và công tác Hội phụ nữ xã Toàn Thắng được Đảng, chính quyền, Hội cấp trên đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Phương hướng mà Đại hội phụ nữ xã đề ra trong nhiệm kỳ tới, BCH Hội LHPN xã tiếp tục tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Hội để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội hiện đại.

Tại Đại hội đã bầu được 9 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã Toàn Thắng khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

Sau Đại hội, Thường trực Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác làm điểm trong tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở cho các đơn vị trong tỉnh.

            

Ban Tg Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video