Hải Dương: Nâng cao chất lượng các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em

10/06/2019
Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức 3 cuộc Hội thảo rà soát, đánh giá các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Các cuộc hội thảo nhằm đánh giá thực tế triển khai các mô hình An toàn cho phụ nữ và trẻ em được triển khai trên địa bàn tỉnh, từ đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội nâng cao chất lượng mô hình, lựa chọn và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Các đại biểu tham gia hội thảo tập trung thảo luận về thực trạng, hiệu quả, tác động của mô hình; Những thuận lợi khó khăn đối với việc thành lập và duy trì hoạt động của từng mô hình; Định hướng duy trì/nhân rộng mô hình cũng như đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình về phòng chống bạo lực gia đình; sản xuất nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông, nhóm trẻ độc lập tư thục...

Các ý kiến được TW Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu để làm cơ sở lựa chọn và nhân rộng các mô hình có hiệu quả góp phần thực hiện có chất lượng Chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em; kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Phạm Thơm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video