Hải Dương: "Điểm sáng" từ một Trung tâm dịch vụ việc làm

11/11/2004
Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3, Hội LHPN tỉnh Hải Dương, được thành lập năm 2001 trong điều kiện còn nhiều hạn chế: cơ sở thiết bị kỹ thuật cho hoạt động đào tạo nghề thiếu thốn, dịch vụ việc làm chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, năng lực cán bộ Trung tâm còn hạn chế, thiếu cán bộ chuyên sâu các lĩnh vực hoạt động dạy nghề, lao động và việc làm.

Để có thể đứng vững và phát triển, Trung tâm đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm tìm cho mình một hướng hoạt động phù hợp. Hiện nay, Trung tâm đang tập trung đào tạo một số nghề chính: May công nghiệp, sửa chữa điện, tin học, ngoại ngữ, thêu, dệt, móc ren, trang điểm, nữ công gia chánh... Trung tâm đã từng bước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao và ngày càng khẳng định sự phát triển bền vững của mình. Một trong những hoạt động thành công và thế mạnh của Trung tâm là tổ chức dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho hội viên phụ nữ nông thôn theo quy trình: dạy nghề, tổ chức thành các tổ sản xuất, cung cấp nguyên liệu sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho gần 2.000 hội viên phụ nữ nông thôn của 46 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh. Rất nhiều chị em đã có nghề, có việc làm và thu nhập ổn định từ 300.000đ - 550.000đ/người/tháng.

Tống Thị Trường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video