Hải Dương: Sau 3 năm thực hiện Phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”

02/02/2005
Những năm vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã tích cực xây dựng phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, nhằm cụ thể hoá phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động.

Để thực hiện phong trào đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã đề ra những biện pháp chỉ đạo tích cực: tổ chức khảo sát, xác định đối tượng, phân loại hộ nghèo để có hình thức giúp đỡ cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Với phương châm: phát huy nội lực, đảm bảo tính bền vững của phong trào, tỉnh Hội đã khai thác vốn từ các nguồn:Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ Hội, Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo... từ đó tạo điều kiện cho vay mức lãi suất ưu đãi đối với những hộ thiếu vốn sản xuất. Hội phụ nữ các cấp còn vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau giống, vốn, vật tư sản xuất, ngày công lao động và tìm đầu ra cho sản phẩm.

 

Kết quả trong 3 năm (từ 2002 - 2004), các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được đông đảo chị em phụ nữ giúp gần 8 vạn lượt phụ nữ nghèo bằng tiền mặt, cây, con giống và vật tư sản xuất với tổng trị giá trên 45.968 triệu đồng và 46.838 ngày công lao động.

 

Đến hết năm2004, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã khai thác, quản lý, điều hành nguồn vốn trên 338.553 triệu đồng cho 72.371 hộ gia đình phụ nữ vay. Từ đó góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh từ 11,36% năm 2001, xuống còn 5,09% năm 2004.

Tống Thị Trường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video