Hiểu nhu cầu của phụ nữ để đại diện, chăm lo cho phụ nữ thực chất hơn

24/04/2019
Chiều 24/4/2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội LHPN Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Báo cáo của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam đánh giá, 10 năm qua, nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội đã liên tục được đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào phụ nữ, hoạt động Hội phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Nội dung hoạt động của Hội đã sát hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đáp ứng được lợi ích cơ bản của đa số hội viên, chú trọng đến chăm lo toàn diện cho các tầng lớp phụ nữ như: hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống...

Hội đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ thông qua việc tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách có liên quan tới phụ nữ và lên tiếng khi quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em bị xâm phạm.

Phương thức hoạt động của Hội cũng được đổi mới mạnh mẽ, tổ chức bộ máy các cấp Hội đã được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, xây dựng chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, giảm sự chồng chéo; đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được nâng cao về chất lượng.

Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã giúp các cấp Hội giữ vững được vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, khẳng định được vai trò là tổ chức đại diện tin cậy của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao và ghi nhận Hội là một đoàn thể chính trị xã hội năng động, hoạt động có hiệu quả, có nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thu hút và tập hợp hội viên, phụ nữ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế như: việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa theo kịp tình hình, yêu cầu của thực tiễn; vẫn còn biểu hiện hành chính, rập khuôn; chưa thực sự phát huy tốt vai trò “chủ thể" để phụ nữ tự giải quyết những vấn đề của mình; nhiều hoạt động của Hội còn ôm đồm, trong khi nguồn lực hạn chế.


 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham gia chương trình làm việc


Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ có nơi, có lúc chưa kịp thời; Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách ở các cấp Hội địa phương còn lúng túng về cách làm; Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn hạn chế.

Việc phát hiện nhân tố mới, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ; Tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên ở một số khu vực còn thấp; Chưa phát huy được thế mạnh của lực lượng phụ nữ thuộc nhóm “dẫn dắt” như: nữ quản lý, lãnh đạo, nữ doanh nhân, nữ trí thức; Chưa có chiến lược, chưa xây dựng được mô hình hiệu quả để mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ…

Chia sẻ tại hội nghị, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã quyết liệt và quyết tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị đạt được những kết quả tổng thể với nhiều điểm nhấn, tạo ra sự thay đổi căn bản, lớn trong phương thức hoạt động của Hội.

Trong đó, Hội đã mạnh dạn tập trung vào nhiều vấn đề mới và khó, đi vào các vấn đề chiến lược, thay đổi cách thức hoạt động của Hội như xây dựng các đề án lớn liên quan đến phụ nữ, đưa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào Chương trình quốc gia Xây dựng nông thôn mới, qua đó đã tăng tính chủ động của Hội đồng thời phát huy được vai trò, năng lực của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ. Hội cũng tập trung vào công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, luật pháp chính sách...

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ tại hội nghị


Trong công tác điều hành quản lý, cách thức hoạt động, Hội cũng rất quyết tâm đổi mới, đã có kế hoạch xây dựng trung tâm điều hành thông minh, đề án công nghệ thông tin để thay đổi hình thức tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của hội viên, phụ nữ cũng như cải tiến các hoạt động hành chính trong hệ thống Hội.

Từ vai trò chăm lo trực tiếp, Hội đang chuyển dần sang vai trò kết nối, hỗ trợ, phát huy tiềm năng, nội lực của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề của mình. Đẩy mạnh kết nối nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo quản lý, kết nối xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng phụ nữ yếu thế, khó khăn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tăng cường vai trò của Hội trong nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách. Công tác vận động phụ nữ vẫn bảo đảm theo diện rộng đồng thời tập trung vào các nhóm đối tượng hẹp, xác định đối tượng ưu tiên, các vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện Kết luận số 62-KL/TW.

Sự thay đổi trong nội dung, phương thức hoạt động đã có những tác động rõ nét, được cấp ủy, xã hội và phụ nữ ghi nhận, tiếng nói của Hội ngày càng có chất lượng và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao.

Hội đã làm ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, đã đề xuất được nhiều chính sách cho phụ nữ. Công tác bảo vệ cho phụ nữ cũng ngày càng được chú trọng với nhiều chủ đề cụ thể, bám sát thực tiễn, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, tác động đến nhận thức của xã hội, tạo ra dư luận mạnh mẽ về trách nhiệm chung tay bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững hơn.

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cũng ghi nhận quyết tâm cao của Hội trong việc kiện toàn bộ máy cán bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 6, tăng cường xã hội hóa nguồn lực, chủ động trong hoạt động; Tích cực tiếp cận, thể hiện rõ vai trò của tổ chức trong tham gia giải quyết các vùng, điểm nóng, phức tạp xảy ra.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị


Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Hội LHPN Việt Nam tiếp tục "mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, chủ động hơn, phản ứng nhanh hơn, tạo sự lan tỏa tốt hơn".

Đặc biệt, Hội cần nghiên cứu đánh giá về vai trò, vị trí của phụ nữ và tổ chức Hội trong quá trình phát triển chung của đất nước hiện nay. Qua đó hiểu những nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ trong xã hội hiện đại như nhu cầu thể hiện giá trị bản thân, được tham gia vào các lĩnh vực, hoạt động của xã hội, nhu cầu xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nuôi dạy con cái, nhu cầu được sống trong môi trường an toàn…

Chỉ khi hiểu được nhu cầu của phụ nữ thì Hội mới có cách thức để tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ, kết nối, tư vấn, động viên họ. Và cũng chỉ có hiểu được nhu cầu của phụ nữ, Hội mới xác định được nội dung, phương thức hoạt động của mình, tăng tính thực chất trong vai trò đại diện, chăm lo mọi mặt cho phụ nữ.

Cùng với đó, Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cũng đề cập một số nội dung như: Hội cần đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chính sách vĩ mô liên quan đến phụ nữ; Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với công tác phụ nữ; hạn chế hành chính hóa, công chức hóa hoạt động Hội theo hướng giảm chỉ đạo, giấy tờ, văn bản, hướng tới đội ngũ cán bộ cấp chi, tổ hội theo hướng tự nguyện tham gia hoạt động Hội, không lệ thuộc vào chính sách…

“Là tổ chức của phụ nữ, phải làm sao để phụ nữ thấy được đây là tổ chức của mình, là nơi để họ tìm đến khi gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro hoặc muốn phát triển... Và ngay cả khi họ chưa tìm đến tổ chức thì Hội cũng chủ động tìm đến họ, để họ thấy được những hoạt động của Hội là thiết thực, cần thiết cho họ, họ muốn tham gia vào tổ chức”- Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video