Hiệu quả từ mô hình thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình

21/03/2011
Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ, từ năm 2006, Hội LHPN huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa đã phát động “Phụ nữ với phong trào xanh - sạch - đẹp” và chọn xã Hà Yên để triển khai mô hình điểm thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Được Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ, Hội LHPN Hà Yên đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức về phương pháp tổ chức sinh hoạt, xây dựng mô hình câu lạc bộ “Phân loại rác tại nguồn” và “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”. Tham gia lớp tập huấn có 50 thành viên, trong đó chọn 20 hộ được hỗ trợ dụng cụ phân loại rác thải tại gia đình. Hội đã tổ chức hướng dẫn cho 100% hộ gia đình phụ nữ kiến thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại gia đình bằng cách: đối với loại túi ni lông sau khi sử dụng giặt sạch phơi khô để tái sử dụng; các loại rác thải dễ phân huỷ thì phơi khô để đốt hoặc ủ phân vô cơ bón cho cây trồng; thuỷ tinh chai lọ bán cho người đi thu gom. Đây là việc làm đơn giản nhưng hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường khu dân cơ nói riêng và môi trường nói chung.

Sau 5 năm thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom và xử lý rác thải tại gia đình, xã Hà Yên đã góp phần hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, ý thức trách nhiệm trong việc xử lý có hiệu quả rác thải tại gia đình và hạn chế sử dụng túi ni lông của hội viên phụ nữ và cộng đồng được tăng lên rõ rệt. Đến nay mô hình đã được triển khai rộng trên địa bàn toàn huyện.

Minh Yên
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video