Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công

15/12/2019
Nghiên cứu 12 tháng về các quy trình và thực tiễn để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong khu vực công tại Việt Nam đã xác định 14 lĩnh vực khuyến nghị để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý công bằng hơn.

Ngày 11/12, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  và Viện Nhân quyền, Đại học New South Wales Sydney (Úc) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công".

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ở một số bộ, ngành, địa phương, nữ giới khẳng định vị trí nổi trội, có nhiều nỗ lực tôn vinh, phát huy vai trò nữ giới nhưng hiện một số chỉ tiêu về thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam được nêu ra trong chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 vẫn chưa đạt được, mặc dù Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, luật và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, vẫn còn nhiều "không gian" để phụ nữ phát triển.

Một năm qua, đề tài nghiên cứu "Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công"kết hợp dữ liệu từ các tài liệu sơ cấp và thứ cấp, tham vấn các nhóm phụ nữ và phỏng vấn các phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để tìm ra nguyên nhân tại sao hiện nay Việt Nam vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý.

Theo Giáo sư Louise Chappell, Đại học New South Wales Sydney, nghiên cứu đã phát hiện được một số yếu tố kết hợp cùng nhau hạn chế sự tiến triển trong sự nghiệp chính trị của phụ nữ. Các yếu tố này bao gồm các quy tắc chính thức, chẳng hạn như tuổi nghỉ hưu sớm đối với phụ nữ, làm rút ngắn sự nghiệp của phụ nữ cũng như cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo...

Tiến sĩ Lương Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ cho biết, có các quy tắc chính thức giao thoa với các quy tắc không chính thức ở Việt Nam, ví dụ như định kiến giới về phân công lao động trong các gia đình. Áp lực xã hội đặt lên vai người phụ nữ cùng một lúc cần thực hiện chu đáo vai trò chăm sóc trẻ em và người cao tuổi trong gia đình và đáp ứng được áp lực công việc tại cơ quan.

Nhóm nghiên cứu đưa ra 14 khuyến nghị có thể hành động ngay thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và hỗ trợ quá trình hiện thực hoá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các chỉ tiêu bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý. Một số các khuyến nghị bao gồm: cụ thể hoá hệ thống chỉ tiêu liên thông và khoa học về bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý trong khu vực công với các cơ chế thực thi và trách nhiệm mạnh mẽ hơn đối với các cơ quan hữu quan, các cấp uỷ Đảng và người đứng đầu tổ chức.

Tăng cường các biện pháp giám sát thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam từ cấp trung ương đến địa phương. Đầu tư nghiên cứu rà soát, đánh giá và hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý trên nguyên tắc bình đẳng giới thực chất.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiết thực để giải quyết các rào cản không chính thức như cung cấp dịch vụ công hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ, chăm sóc các thành viên cao tuổi trong gia đình có chất lượng cao, giá thành hợp lý và xây dựng môi trường làm việc thân thiện giới có sắp xếp thời gian linh hoạt cho cả nam và nữ hướng đến hiệu quả công việc...

ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video